APK informatie

 

Welkom op APK Informatie

Op APK informatie vindt u informatie over de APK, de afsprakenkaart, uw rechten en plichten en welke onderdelen tijdens de APK aan bod komen.

Daarnaast vindt u op deze website een overzicht van de keuringsfrequentie en alle erkende keuringsinstanties gemakkelijk per provincie ingedeeld.

De afsprakenkaart

 

Erkende Keuringsinstanties

Kies uw provincie

 

 

Keurings punten

Op het keuringsrapport dat u krijgt na afloop van een APK geeft de APK-keurmeester de reparatie-, afkeur- en adviespunten aan. Adviespunten zijn gebreken die nu nog niet tot een afkeuring leiden, maar die u wel binnenkort moet vervangen of repareren. Als het voertuig is afgekeurd staan er afkeurpunten op het rapport. Is het voertuig goedgekeurd, dan is het keuringsrapport geldig tot de vervaldatum (dus niet tot en met). U mag op de vervaldatum alleen gebruik maken van de openbare weg, om het voertuig APK te laten keuren.

Meer informatie

Keurings frequentie

Sinds 1 januari 2008 gelden er andere regels voor de frequentie van de APK. Als u een voertuig in uw bezit heeft, is het belangrijk om te weten óf en wanneer deze APK goedgekeurd moet zijn. Als uw voertuig APK-plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit. Het is dus van groot belang om te weten wanneer uw voertuig APK- gekeurd moet zijn

Meer informatie